Posts Tagged ‘gemeente’

Last summer

meurs 002

Tekening gemaakt door zoonlief

In onze gemeente staan prachtig monumentale bomen. Denk ze weg en er is een totaal andere sfeer en beeld. Toch zag ik de laatste jaren van dat ik hier woon er net iets te vaak en te veel ervan gekapt worden. Vaak dacht ik waar is dat nu voor nodig. Het waren juist vaak de markante bomen die erg gezichtbepalend waren en waar ik wel wat mee had. Te vaak werden ze om onduidelijke redenen  gekapt, want hoe gevaarlijk zijn bomen nu echt? Is het niet de mens die een gevaar oplevert voor de boom?

Zo is er ook in onze gemeente  een weide met prachtige honderden monumentale zomereiken eromheen. Het is een bijzonder beeldbepalend geheel.

meurspark(1)-01

Groot was mijn verbazing dan ook toen ik een artikeltje in de krant las dat men het voornemen had om al deze bomen te gaan kappen. Maar misschien was mijn verbazing nog wel vele malen groter om het feit dat blijkbaar niemand in de gehele gemeente er zodanig tegen is dat er een tegenactie of enigszins verweer tegen kwam. Lieten de mensen zich leiden door de misleidende teksten. Dat de bomen echt aan het einde van een levenscyclus waren en de status tot mogelijk  gevaar toegewezen kregen? Of staan mensen zo ver van de natuur af, dat een boom blijkbaar geen enkele waarde heeft. Hebben de mensen het artikeltje gemist in de krant? In omringende landen zie ik de landschappen veel meer omgeven door bomen. Maar inderdaad zie je steeds vaker dat mensen afgeven op een boom. De origineelste opmerking hoorde ik wel via een klasgenootje van Gio. Als met Koninginnedag ballonnen in de lucht werden gelaten op de desbetreffende wei belanden er nog een flink aantal in de bomen, dus het was wel handig.

Ik besloot de mening te horen van een oud-wethouder welke tegen was. Hij gaf te kennen dat hij enigszins meewarige was aangekeken tijdens een vergadering en dat het besluit toch al helemaal rond was. Met deze man kwam ik geen stap verder. Op een laatste mail reageerde hij al helemaal niet. In gedachten zag ik ook al meewarige blikken. Een vrouwtje welke wel met de bomen zou praten en er mee zou knuffelen. Onze gemeente telt bijna 20.000 inwoners. Veel activiteiten worden op de  betreffende wei gehouden. Op zich kom ik er niet eens vaak, het is dat het aan het gemeentehuis en de bibliotheek grenst, en huizen. Maar ook blijkbaar deze bewoners hebben het er niet mee van doen, terwijl het hun dagelijks uitzicht is! Dan is er nog een 500 tal vrienden van het park. Deze waren in grote getale akkoord gegaan met kap van de bomen om er  vervolgens nieuwe kleine neer te zetten. De vergunning van de gemeente (eigenaar!) is inmiddels rond. Hun betoog is dat De Vrienden menen dat dankzij de radicale verjonging van het lanenstelsel het behoud van weide en lanenstelsel + park duurzaam gegarandeerd wordt. Zij vrezen dat langer behouden van de oude bomen eerder tot plannen van inbreiding , immers De aanpak ineens wordt door de gemeente min of meer afgedwongen: er wordt nu € 150.000 beschikbaar gesteld voor kap, vrezen van stobben, bodemverbetering en herplant. Tevens heeft de gemeente aangegeven dat men geen geld meer wil steken in het onderhoud van de oude bomen. Honderden vooral (monumentale) zomereiken

Ik besloot een mailtje naar de bomenstichting te sturen. Korte tijd later stond ik met wat mensen van deze stichting in het park. De zelfde ontzetting als mij. Zowaar waren wij vorige week op een avond dan op een prachtig, je zou  het bijna een landgoed kunnen noemen te gast. We werden zekers niet meewarig aangekeken. Rond mijn mailtje had zich inmiddels wel een complete hekseketel ontwikkelt. Wij zaten er inmiddels wel met een grote groep terwijl de meesten waarschijnlijk al wel wisten dat het plan er toch al door was. Complete stukken aan beschikbaar materiaal werd aangedragen, mede als verhalen, standpunten en een VTA-advies , maar zomereiken hebben de eigenschap dat deze nooit zomaar omvalt onder normale omstandigheden, dus als in het kader van veiligheid gezegd wordt die bomen moeten om voor dat ze omvallen is het onzin. Uitvallende takken is middels onderhoud te overzien. Als alle politieke geneuzel  nou achterwege bleef en puur de vraag gesteld was van kunnen deze bomen nog mee zijn we uitgepraat volgens iemand van de bomenstichting, deze bomen konden zekers nog wel honderd jaar mee! Een zomereik kan tot wel 400 jaar oud worden!

Onderliggende belangen van de gemeente? immers bestemmingsplannen worden om de zoveel tijd gewijzigd. Andere inzichten volgens de vrienden van het park. Visie is lijnrechte laanvorming (carrè) waar geen bomen bij zijn uitgevallen.  Even lijnrechtig als hun gedachten? Twee jaar is er immers  aan het nieuwe plan gewerkt. Het ligt op het puntje van mijn tong dat het jammer is, mocht het aangedragen worden, maar dat de bomen er 150 jaar over hebben gedaan om zo machtig te worden. Voorgoed zal dit beeld verdwijnen, ongedaan gemaakt worden. De vergadering en daarmee ook het bezoek aan het park was zekers heel erg enerverend, erg aardige mensen ook, niks mis mee, ondanks ons verschil in denken.  Het gesprek verliep in ieder geval  heel open en plezierig.  Als ik naar de bomen kijk lijken ze dan ook te zeggen, het is goed. je hebt je best gedaan. Wij gaan de houtkachel in, want iedereen ziet wel wat in ons hout. En dat vind ik dan ook, want op dit moment ben ik blijkbaar de enige van het dorp die voor de belangen van ze opkwam. Een strijd die ik niet kan winnen, net als de bomen.

Kort samengevat het betoog van de bomenstichting:

A. Oude bomen vertegenwoordigen door hun formaat, markante karakter, mogelijkheden voor andere levensvormen als insecten, vogels, vleermuizen, mossen, korstmossen en schimmels een hoge waarde, zowel op esthtisch, emotioneel als ecologisch gebied. Deze is niet op korte termijn te vervangen door jonge bomen.
B. Zomereiken zijn sterke bomen die niet snel omwaaien en evenmin snel takken laten vallen. Risico’s worden nogal eens overtrokken, onder andere door de angst bij beheerders veroorzaakt door de toegenomen claimcultuur. Boomverzorgingsbedrijven geven vaak adviezen die leiden tot hun eigen werk op het gebied van onderhoud of kap.  VTA onderzoek is meestal zeer verschillend te interpreteren.
C. De Bomenstichting is voorstander van waar mogelijk een gefaseerde en bloksgewijze verjonging.

Tot slot nog een paar blikvangende bomen in onze gemeente:

plantaan

plantaan

boom

rode beuk

(update) Zien hoe het park na de kap eruit ziet. Zie deze link

Photobucket

.

Follow Me on Pinterest
.

Let wel, hier geldt ©GioDio

Archief